37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

1.Wykonywanie czynności higienicznych, opiekuńczych i wspierających

2. Działania opiekuńczo-wspierające dla podopiecznych z zaburzeniami psychofizycznymi

3. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i  życia u dzieci

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta