37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

KURS KWALIFIKACYJNY DLA SANITARIUSZY SZPITALNYCH

Celem kształcenia na kursie jest przygotowanie uczestnika do wykonywania czynności pomocniczych w placówce służby zdrowia .

Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla sanitariuszy szpitalnych na druku MEN

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
Łączna liczba godzin dydaktycznych: 240 ( 80 godz. zajęć teoretycznych i 160 godzin zajęć praktycznych.)
Zajęcia teoretyczne odbywają się co drugi tydzień w piątek, sobotę i niedzielę.

Zajęcia praktyczne odbywają się co drugi tydzień we wskazanych przez organizatora placówkach.

Koszt kursu – 600zł. ( wpłata jednorazowa lub w ratach)
Wymagania wstępne - ukończone 18 lat, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu
 pod numerem telefonu 166783955
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Centrum; Przemyśl ul. Słowackiego 85 w godzinach
800-1500 

Rozpoczęcie zajęć – po zebraniu się grupy

INNE  KURSY 

1.Pierwsza pomoc dla firm, instytucji, szkół i osób prywatnych

2.Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym -obowiązujące standardy, techniki, urządzenia, preparaty.

3.Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie kosmetycznym -obowiązujące standardy, techniki, urządzenia, preparaty,

4.Postępowanie w stanach zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym

5.Wykonywanie zabiegów upiększających  w obrębie twarzy.

6.Wykonywanie zabiegów upiększających  w obrębie dłoni i stóp

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta