37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

 

ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje projekt „Przemyślany Rozwój" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.W chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu dla osób biernych zawodowo, w tym uczniów i studentów kontynuujących naukę w systemie dziennym - więcej informacji tutaj

 Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 1.08.2018 r. do 30.09.2018r.

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta