37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

TMZawód : Technik Masażysta 325402

Czas kształcenia: 2 lata

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
etap pisemny,
etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • zespoły rehabilitacyjne szpitali i klinik,
 • zespoły rehabilitacyjne (gabinety) lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zespoły rehabilitacyjne (gabinety) w przychodniach,
 • zespoły rehabilitacyjne zakładów pracy chronionej,
 • zespoły rehabilitacyjne turnusów rehabilitacyjnych,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • gabinety kosmetyczne,
 • kluby sportowe.

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta